logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is niet haalbaar.

Voetgangen MEER ruimte geven

Door: Martien
February 1, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is niet haalbaar. De kosten voor het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage zijn hoog. Het verwijderen van parkeerplekken ten gunste van voetgangers is op dit moment ook geen mogelijkheid omdat de parkeerdruk in de Bloemenbuurt hoog is.

Het is voor bewoners (zeker indien met rollator) uit de Klaverstraat ondoenlijk de Akeleistraat op een veilige en prettige manier te passere

Voor bewoners die naar de dokterspost in de Akeleistraat willen is er geen begaanbaar trottoir beschikbaar doordat er auto's geparkeerd staan en de loopruimte door fietsen, groen e.d. te kort schiet.


Argumenten

Eens

QMJ | February 3, 2020 1:32 PM

ik ben het eens met dit idee, maar dat geldt voor heel veel straten waar je niet meer normaal op de stoep kunt lopen, zoals de klimopstraat, waar je jenek breekt als voetganger over fietsen motoren en scooters die op een stoep staan van maximaal 90 cm breed

Reageren


Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel