logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

Opwaarderen Thomsonplein

Door: Wim
February 1, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. Het Thomsonplein is in 2015 heringericht. Wat een nieuwe investering ingewikkeld maakt. Een kleine kans om iets met het plein te doen biedt de vervanging van het riool in de rest van de buurt. Een werkgroep van bewoners werkt aan een visie op de buitenruimte om bij het gemeente bestuur extra budget te vragen om tegelijkertijd met het vervangen van het riool de buitenruimte op te waarderen. In de concept-visie wordt het Thomsonplein meegenomen. De concept-visie wordt zodra deze gereed is voorgelegd aan de rest van de buurt voor inspraak.

Thomsonplein veranderen van een troosteloze verzameling blik en een ontoegankelijk perkje in een leefpark.

Het Thomsonplein is nu een troosteloze plek volgeparkeerd met statisch blik, dwars erdoorheen razend verkeer en twee ontoegankelijke, omheind perken met wat onbestemde struiken. Mijn idee is hier een leefbaar en speelbaar park van te maken in het gehele hart van het plein met groen, bankjes en speelvoorzieningen voor kinderen. Het verkeer kan dan geleid worden over een rotonde om het park heen, met voetgangersoversteekplaatsen naar het park toe en andere obstakels tegen te snel rijden. 


Argumenten

Eens

Annabelle | February 2, 2020 3:09 PM

Het is een mooi plein en centrale plek in de wijk, het heeft zoveel potentie om een mooi plein te zijn waar mensen even kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten.

Reageren


Marijn | February 3, 2020 10:08 PM

Het lijkt een groene plek, nu, maar in feite is het groen nu opgesloten door geparkeerde auto's. En je kan eigenlijk net niks met het plein; je moet veel moeite doen om er te komen en dan is er eigenlijk niks te doen.
Idee: verbind het Thomsonplein met het perkje op de Thomsonlaan en doorbreek de doorgang. Auto's kunnen om het nu ontstane grotere groene eiland heen rijden. Bouw een speelplaats op het plein, een bloementuin, een waterpomp, een petanque-baan, een terras? Kortom: Gebruik het plein

Reageren


Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel