logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

Samenhorigheid versterken

Door: Gemeente
January 30, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. Op dit moment wonen in Den Haag zo’n 6.000 mensen met dementie. Dit aantal neemt de komende jaren toe tot 13.000 in 2040. Het is belangrijk dat deze inwoners zo lang mogelijk op een prettige manier hun leven kunnen leiden. Hiervoor hebben we elkaar nodig. Niet alleen mantelzorgers, maar ook buurtgenoten en winkelmedewerkers kunnen iemand helpen als hij of zij (letterlijk of figuurlijk) de weg even kwijt is. Zo kan iemand zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven wonen. Vanuit de gemeente is er specifieke aandacht voor dementie. Middels Haags Ontmoeten kunnen mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers in contact met anderen blijven en deelnemen aan activiteiten. In het actieprogramma seniorvriendelijke stad is speciale aandacht voor dementie.

De wijk vergrijst en bewoners die leiden aan dementie neemt toe, hoe bereiden we de wijk hierop voor? Hoe zorgen we dat we naar elkaar omkij

Het aantal mensen wat leidt aan dementie neemt toe. Zeker in onze wijk die langzaam vergrijst. Doordat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen kan dit leiden tot problemen in de wijk. Hoe kunnen we de wijkbewoners hierop voorbereiden? Ik pleit voor een actieprogramma voor onze wijk waarin bewoners hier goed over worden geïnformeerd en waarin plannen worden gemaakt om die helpen om beter naar elkaar om te kijken.

Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel