logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is niet haalbaar.

Blauwe lijn Goudsbloemlaan

Door: Gemeente
January 30, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is niet haalbaar. De Goudsbloemlaan wordt in 2020 heringericht om de verkeersveiligheid en de verblijfskwaliteit te verbeteren. Met de ondernemers en buurt is afgesproken dat na verloop van tijd de inrichting wordt geeavlueerd en dat op basis daarvan alsnog kan worden besloten om een zogenaamde groen-gele zone aan te leggen (max. parkeerduur van 1 á 2 uur).

De parkeerdruk op het Goudsbloemplein en omgeving is hoog waardoor illegaal wordt geparkeerd op hoeken en stoepen.

Het Goudsbloemplein trekt door de aanwezigheid van winkels end e school veel verkeer. ook verkeer wat komt laden en lossen. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties maar ook tot illegaal parkeren. Kan een blauwe lijn waarbij de max. parkeerduur wordt beperkt een oplossing zijn? 


Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel