logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is niet haalbaar.

Maak van ziekenhuis Knarrenhof

Door: gemeente
January 29, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is niet haalbaar. Het vastgoed is in eigendom van het HAGA ziekenhuis en zij zijn van plan om het ziekenhuis op de markt te brengen. In overleg met de buurt en de gemeente zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld waar binnen ontwikkeling van het ziekenhuis mogelijk is. Dit komt in de buurt van de wens voor een knarrenhof. In het bestemmingsplan Vogelwijk zijn deze uitgangspunten vastgelegd die als leidraad dienen voor de herontwikkeling. Het hebben van aandacht voor doorstroming van mensen en senioren uit de buurt en ruimte voor maatschappelijke functies zoals een huisartsenpost zijn twee van de uitgangspunten die zijn geformuleerd.

Maak van het ziekenhuis een knarrenhof, een plek waar je met elkaar woont en leeft. Kijk op knarrenhof.nl

Argumenten

Eens

Marion | February 3, 2020 9:43 PM

Aanvulling op idee: het gebouw verliest helaas de functie die het zou moeten behouden: een goed allround ziekenhuis. Het gebouw is groot genoeg om, naast woningen, andere functies onder te brengen die saamhorigheid in de wijk bevorderen (wijkcentrum, de bibliotheek, gezondheidscentrum). Het concept knarrenhof is bedoeld voor ouderen die tot hun dood betaalbaar zelfstandig willen blijven wonen. Oudere buurtbewoners maken hun te groot geworden woning vrij voor jonge gezinnen: win-win!

Reageren


Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel