logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

Meer beleving het hele jaar door RKplantsoen

Door: Gemeente
January 29, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. Het Rode Kruisplantsoen is onderdeel van ecologische verbindingszone Haagse Beekzone. Het behoud van het netwerk aan ecologische verbindingszones is beleidsmatig vastgelegd. Voor alle ecologische verbindingszones zullen inrichtings- en beheerplannen worden gemaakt om de natuurfunctie van de gebieden te verbeteren. Voor het Rode Kruisplantsoen is deze, op verzoek van de groenbeheerder, bijna gereed. Hierin worden maatregelen voorgesteld om het riet terug te dringen en de variatie in beplanting van de oeverzones te verbeteren (door verbetering van beheer). Ook het aanpassen van vakken met alleen struiken naar vakken met struiken én een ander soort inheemse planten om de biodiversiteit te vergroten, wordt voorgesteld. Om het gebied zo natuurlijk mogelijk te houden, is de aanleg van watertuintjes niet gewenst. Bollen en andere voorjaarsbloemen zijn al aangeplant in het Rode Kruisplantsoen, extra is niet gewenst. We zetten in op verbetering van het maaien om zo wilde bloemen (en nectar/stuifmeel voor insecten) meer kans te geven.

Meer beleving het hele jaar door in het Rode Kruisplantsoen

Het opknappen van  Het Rode Kruisplantsoen vanaf de Kwartellaan Rotonde.  Beplanting van verschillende bloeiende - en groenblijvende struiken.

De beplanting langs de Haagse Beek veel minder riet en meer variatie in oeverbeplanting en waar mogelijk watertuintjes in de Beek.

Meer bloeiende bomen en variatie in groenblijvers langs de drukke Segbroeklaan zodat doodse karakter verdwijnt en het een levendiger aanzien krijgt.

Bollen en stinze planten langs de looppaden die jaarlijks terugkomen waardoor alle wandelaars en schoolleerlingen die er dagelijk doorheen gaan kunnen genieten van de wisselende seizoenen.

Daarnaast het realiseren van de toegezegde 3 boomspiegeltuintjes op de Sportlaan t.o. flat huisno. 1192 – 1226 en graag beplanting van de rommelgroenstrook op de kopse kant huisno. 1230- 1244.

Dit is een vergeten stukje na het aanleggen van de rotonde Kwartellaan.Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel