logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

Wandelpad Goudsbloem/Segbroeklaan herstellen

Door: Hanny
January 29, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. Zodra de tijdelijke units van het Segbroek College worden weggehaald krijgt het groen een impuls en wordt een voetpad aangelegd om te voorkomen dat over het fietspad wordt gelopen.

In 2019 verdwenen wandelpad door groenstrook Goudsbloemlaan/Segbroeklaan opnieuw aanleggen en banken terugplaatsen.

Het wandelpad door de groenstrook tussen de Goudsbloemlaan en de Segbroeklaan, waar in 2017 nog drie banken werden geplaatst, is bij de herinrichting voor de aanleg van de Noordwestelijke Hoofdroute in 2019 opgeheven. 

Het wandelpad werd dagelijks door héél veel mensen gebruikt en de banken waren vooral bij beter weer altijd bezet, hoofdzakelijk door ouderen. Dat voetgangers het wandelpad missen blijkt wel uit het nu al ontstane olifantenpaadje (zie foto) door een deel van de groenstrook. Bovendien slaat ongeveer de helft van de voetgangers die vanaf de Goudsbloemlaan (Jumbo) richting Vogelwijk moeten, rechtsaf bij de nieuwe doorsteek (voor auto's) naar de Segbroeklaan, om over het fietspad langs de Segbroeklaan richting Vogelwijk verder te lopen (inzet foto).

Mijn voorstel is dan ook om opnieuw een wandelpad door de groenstrook aan te leggen om de veiligheid te verhogen en het gemak voor voetgangers/wandelaars te vergroten. Dit pad zou dan kunnen uitkomen op de aan te leggen stoep uit mijn eerdere voorstel, zodat je direct vanuit de groenstrook over de stoep door kan lopen naar de zebra. 


Als de banken die er in 2017 en 2018 stonden ook weer terug zouden worden geplaatst zouden veel mensen daar een plezier mee worden gedaan.


Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel