logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

Nog Groener

Door: Bert
January 29, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. Het riool in de Bomenbuurt en een deel van de Goudenregenstraat is aan vervanging toe. Dit moment biedt kansen om de buitenruimte op te knappen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit moment zal ook benut worden om te onderzoeken of er draagvlak is om meer groen toe te voegen. Voor de jeugd in de Bomen- en Bloemenbuurt zal gezocht worden naar mogelijkheden om laagdrempelig te ontmoeten. In het vervolgtraject van de wijkagenda wordt hier aandacht aan besteed.

Planten bakken en meer groen. Fietshekken

Zebrapaden Goudenregenstraat/Goudenregenplein veiliger maken. Nu worden automobilisten afgeleid door de knipperlichten die op de grond zijn aangebracht. Ook is het te donker.

De algemene staat van onderhoud v.w.b. het gedeelte Sneeuwbalstraat lopend van de Goudenregenstraat naar de Valkenboskade is zeer slecht te noemen en behoeft zeer dringend aandacht. Na werkzaamheden van T-Mobile en Stedin is het er niet beter op geworden. 

Het parkeren op de hoeken wordt ook steeds meer gedaan. Hierdoor ontstaan zeer gevaarlijke situaties. Immers je moet als je de b.v. vanuit de Sneeuwbalstraat met de auto  rechtsaf slaat richting de valkenboskade, een zeer ruime bocht nemen zodat een aanrijding met een tegemoetkomende fietser niet ondenkbaar is. Mogelijke oplossing zou kunnen zijn gele trottoirbande.

Fietsen parkeren wordt tegen elke boom lantaarnpaal gedaan. Is er een oplossing te bedenken zoals in de Galileistraat. Plateau van ongeveer 3 meter die op een parkeervlak kan staan met daarop fiets hekken.

Graag wat meer groen in de straten. Leuke oplossing is de plantenbakken op de Thomsonlaan, die zijn rond een lantaarn bevestigd en worden door de bewoners onderhouden. Was volgens mij een proef in 2019. Daarnaast zou het misschien mogelijk zijn om wat meer bomen te planten.

Last  but not Least er moet volgen mij iets komen voor jongeren  waar ze zich kunnen vermaken. We hebben natuurlijk al een paar prachtige speeltuinen voor de kleintjes maar in de avond worden die gebruikt door jongeren die daar rondhangen. Creëer een eigen plek voor ze.

Misschien bij de grote renovatie van b.v de Sneeuwbalstraat kan er weer een enquête worden gehouden om te bezien of er wensen zijn die realiseerbaar zijn.Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel