logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is niet haalbaar.

Uitbreiding fietsenstalling Egelantierstraat

Door: Bob
January 27, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is niet haalbaar. De fietsenstalling is een initiatief van de wijkorganisatie en draagt zorg voor de exploitatie. Als de fietsenstalling te klein is geworden en het wenselijk is om uit te breiden dan kunnen zij hiertoe het initiatief nemen. De gemeente denkt dan graag mee.

De fietsenstalling in de Egelantierstraat is vol en heeft een behoorlijke wachtlijst ! Daarom uitbreiding !

Er is ernstige behoefte aan uitbreiding van de fietsenstalling in de Egelantierstraat. Het zijn grote huizen met smalle toegangen, waardoor het nauwelijks mogelijk is om 3 of meer fietsen inpandig te stallen. Op straat parkeren is dan de enige mogelijkheid wat de betrouwbaarheid van de fietsen niet ten goede komt. Electrische fietsen wil je in ieder geval niet buiten laten staan. Er is een lange wachtlijst !
Uitbreiding is mogelijk door het dubbel systeem toe te passen dat ook onder bibliotheek en stadhuis toegepast is, dit vraagt niet meer speelplaats oppervlakte maar wel enig  extra hoogte. Ook een mogelijkheid is om langs de achtertuinen van de Berberistraat een uitbreiding aan te brengen. Dit kost wel speelplaats oppervlakte maar geen extra hoogte. De overheid wil dat wij meer met de fiets doen en minder met de auto, dan is alleen fietsenstallingen aanbrengen in de binnenstad en/of bij de werkplekken niet voldoende. Bij de thuissituatie moet deze stalling mogelijkheid er ook zijn voor de goede/dure fiets ! Dit scheelt ook weer slordig gestalde fietsen langs gevels, hekken en aan lantaarnpalen en verbetert de begaanbaarheid van de trottoirs voor de bewoners met rollator en/of scootmobiel.

Foto gemaakt vanaf de huizenzijde.


Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel