logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

2 richtingsverkeer Valkenboskade

Door: Bob
January 27, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. Het riool wordt in de Bomenbuurt vervangen en dit moment biedt kansen om de verkeerscirculatie onder de loep te nemen.

2 richting verkeer Valkenboskade tussen Berberisstraat en Thomsonlaan

Voor mensen woonachtig in Berberisstraat en Egelantierstaat zou het handig zijn om vanuit de Berberisstraat linksaf de Valkenboskade op te kunnen met de auto indien ze naar de ringweg Segbroeklaan willen. Nu is het omrijden via drukke Laan van Meerdervoort en drukke Goudenregenstraat met het gevaarlijke Goudenregenplein. Dit zou de kruispunten Laan van Meerdervoort / Goudenregenstraat / Segbroeklaan behoorlijk ontlasten. De afgelegde weg wordt dan aanmerkelijk korter waardoor ook beter voor het milieu !! De ruimte op dat stuk Valkenboskade is er, er zijn daar brede trottoirs. Door deze iets te versmallen zou het 2 richting verkeer mogelijk zijn.


Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel