logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

Verkeers overlast Zonnebloemstraat

Door: Kees
January 25, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. In september 2020 starten we met een pilot van 3 maanden in de Zonnebloemstraat. Tijdens de pilot is de straat eenrichtingsverkeer met als rijrichting Laan van Meerdervoort > Daal en Bergselaan. In overleg met de buurt wordt na dit pilot gekeken of de situatie blijvend moet zijn.

De zonnebloemstraat is te smal voor al het verkeer dat gebruik maakt van de straat.

De Zonnebloemstraat wordt gebruikt door sluipverkeer 
Laan van Meerder voort/Sportlaan. Verder is er veel verkeer van wegbrengers/
ophalers van de twee scholen om de hoek. Dat leidt tot onveilige situaties, 
vooral voor kinderen. Daarbij is schade aan geparkeerde voertuigen aan de orde van de dag, vraag het de wijkagent. 
Op de foto moet de grijze auto wachten omdat auto en busje, dat uiteindelijk 
afslaat, elkaar niet kunnen passeren. Nu is de straat leeg, in de spits staat hij 
vol en kan niemand voor- of achteruit.
Mijn voorstel is om de straat verkeersluw 
te maken voor iedereen, behalve bewoners. Als dat niet kan is 
eenrichtingsverkeer misschien een idee.

Helaas ben ik vanaf 21 februari twee weken afwezig en kan ik niet bij de bijeenkomst in de vakantie zijn.


Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel