logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is haalbaar.

Meer bomen in de buurten!

Door: Lars
January 22, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is haalbaar. Het riool in de Bomenbuurt is aan vervanging toe. Dit moment biedt kansen om in overleg met de buurt te onderzoeken of er draagvlak is voor het toevoegen van groen.

Ondanks de suggestie die de buurtnamen wekken zijn bomen en bloemen zeer schaars in de openbare ruimte. Meer bomen zijn goed voor ons allen!

Hoeveel bomen zijn er in de bomen en bloemenbuurt? Zouden dat er niet veel meer moeten zijn. Ja natuurlijk. Goed tegen hittestress en voor vogels en andere dieren. Recentelijk is het enige stukje openbaar groen aan de Beeklaan door de overheid gerooid zonder ook maar enige vorm van overleg. buurbewoners onderhielden het stukje groen reeds vele jaren. Het is tijd voor meer bomen in de buurten?  Op straatniveau kunnen bewoners het beste bepalen waar de bomen kunnen komen. Minder stenen, meer bomen!


Argumenten

Eens

Allard | January 25, 2020 12:34 PM

Wat ik steeds meer begin te missen is het geluid van vogels. Ik hoor alleen maar zeemeuwen in de zomer, maar mis de zwaluw, merel en ander leuk gezang. Ik ben totaal geen vogel en fauna expert, maar kan me goed indenken door het structureel ontbreken van bomen en groenstroken / plantsoenen er geen wormen / insecten / bessen zijn en dus een reden voor vogels is om weg te blijven. Kies bomen / struken en grassen die deze leuke dieren weer aantrekken. Zie ook mijn idee mbt bijenkorfen en sedumdaken

Reageren


jille | January 22, 2020 9:00 PM

Eens met bovenstaande punten .

Reageren


Marion | January 23, 2020 1:58 PM

Groen is gezond, je kunt er niet genoeg van hebben in de omgeving.

Reageren


Abe | January 24, 2020 12:27 PM

Helemaal eens met deze stelling. Wie kan hierop tegen zijn überhaupt? Groen betekent: meer optimisme, water wordt beter vastgehouden, meer schaduw tijdens hete zomers.

Reageren


Els | January 26, 2020 8:51 PM

Ik ben het er helemaal mee eens. Toen ik 20 jaar geleden in de Klimopstraat kwam wonen zaten er tal van nesten van gierzwaluwen onder de dakgoten. Deze zijn helaas allemaal verdwenen. Ook het aantal bomen in tuinen is drastisch verminderd. Dus mijn voorstel is om meer bomen te planten, tuinen meer te laten vergroenen, meer struiken, nestgelegenheid voor gierzwaluwen en andere vogels (mussen). En minder zwerfafval, zodat onze wijk nog mooier wordt.

Reageren


Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel