logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit idee is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit idee is gecheckt op haalbaarheid en is niet haalbaar.

Woonerf Sneeuwbalstraat

Door: Gemeente
January 21, 2020
Gemeente Den Haag | 27 mei 2020, 09:00

Dit idee is niet haalbaar. In de Sneeuwbalstraat hangen woonerfborden. Van automobilisten mag verwacht worden dat zij weten hoe hard zij in een woonerf mogen rijden. Vaak hangt het te hard rijden samen met het gedrag en niet de ontwetendheid over de geldende verkeersregels.

Handhaven beperkte snelheid van 15 km woonerf

Het betreft met name het woonerf van de Sneeuwbalstraat tussen de Irisstraat en de Goudenregenstraat. Hoewel er op woonerven slechts 15 km gereden 
mag worden, weten veel automobilisten dat niet. Er wordt in voornoemde 
woonerf in de regel hard, soms veel te hard, gereden. Er spelen kleine kinderen 
in de straat met geparkeerde auto’s; dus er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. We hebben de gemeente al eens gevraagd de snelheid van 15 km expliciet te vermelden, maar we kregen als antwoord dat ze zo weinig mogelijk borden willen plaatsen.  
Wij wijzen er op dat de toenmalige minister Schultz van Haegen in 2012 een ministeriële  regeling naar de Tweede Kamer gestuurd heeft die die expliciete vermelding  mogelijk maakt. Mijn idee is dus om borden met 15 km te bevestigen 
aan/onder de woonerfborden. 
 Argumenten

Eens

Ben je het eens met dit idee? Laat je stem horen!

Oneens

Ben je het oneens met dit idee? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel